top of page
Links

ONGEVAL EN HOE NU VERDER?


Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval komen er plotseling veel zaken op u af en hebt u veel vragen. U krijgt met instanties te maken waar u liever niets mee te maken had willen hebben. Maar wie regelt nu eigenlijk de schade en hoe lang duurt zo’n schaderegelingsproces?

In veel gevallen zult u te maken krijgen met een verzekeringsmaatschappij die de schade moet betalen. Na het vaststellen van aansprakelijkheid moet de schade worden geïnventariseerd en uiteindelijk worden betaald. Dit traject kost tijd en zorgt voor een hoop administratief werk. Vaak is het een complexe materie. Ook omdat je als leek niet weet wat de eventuele juridische consequenties zijn van je handelen. Je kunt je dan ook afvragen of het verstandig is om zelf met de betalende verzekeraar te overleggen of om daarbij hulp in te roepen. Het zal u niet verbazen dat ik u altijd zal adviseren om gebruik te maken van uw recht om een goede belangenbehartiger in te schakelen. Ook wanneer de schade op het eerste oog wel lijkt mee te vallen.

Hoe lang duurt de schaderegeling?

De snelheid waarmee de schade geregeld kan worden hangt af van het herstel, de informatie om de schade te kunnen onderbouwen en de bereidheid van de verzekeraar om pragmatisch tot een regeling te komen. De schade kan echter pas definitief geregeld worden wanneer er voldoende duidelijkheid bestaat over het letsel. Wanneer er nog geen medische eindtoestand is bereikt, doordat je bijvoorbeeld nog onder behandeling staat, dan kun je ook nog niet weten of je volledig herstelt of dat er wellicht blijvende klachten zullen zijn. Pas na verloop van tijd kan ook pas beoordeeld worden wat de impact van het ongeval is (geweest). Door uw gehele situatie voorafgaand aan het ongeval te vergelijken met de situatie zoals die is ontstaan na het ongeval kan de schade worden begroot.

Het is daarom belangrijk om vanaf het begin bij te houden hoe het herstel verloopt en wat de schade is. Wanneer de klachten herstellen dan kan de schade vaak snel en zonder discussie geregeld worden. Houden de klachten aan dan zal aangetoond moeten worden dat de klachten en daarmee ook de schade nog steeds een gevolg zijn van het ongeval (het causale verband).

Het imago van verzekeraars is niet altijd even goed. Vaak bestaat de indruk dat claims bewust worden afgehouden of onnodig worden vertraagd om zo te proberen om onder een claim uit te komen. Dit beeld is echter niet altijd juist. De meeste verzekeraars willen zo snel mogelijk weten wat de beoogde schade is die zij (zullen) moeten betalen. Daarvoor moet een schadereserve in de vorm van een schatting van de omvang van de schade worden gemaakt en die willen ze het liefst zo laag mogelijk houden.

Een goede belangenbehartiger zal je zaak voortvarend behandelen. Deze komt bij u thuis om in alle rust te praten over het ongeval en de gevolgen. Ook wordt uitgelegd welke informatie nodig is om de schade te kunnen aantonen. Het helpt daarbij als je zelf voortvarend bent in het aanleveren van informatie die belangrijk is voor de beoordeling van je zaak. Helder en transparant communiceren is de sleutel om onnodig tijdsverlies te voorkomen zodat je als slachtoffer niet in onzekerheid blijft zitten.

Wij verlenen juridische bijstand bij letselschade en schade als gevolg van overlijden. Wanneer je ons hebt ingeschakeld dan helpen c.q. begeleiden wij je met alle vragen en nemen de zorg zoveel mogelijk uit handen. Ons kantoor werkt nauw samen met goede medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en advocaten. Wij zorgen voor de juiste communicatie met de wederpartij. Zo kun jij je volledig richten op het herstel.

Wie betaalt onze kosten?

Wanneer je door toedoen van een ander gewond bent geraakt en die persoon is daarvoor aansprakelijk dan kost onze dienstverlening je als slachtoffer niets. In de Wet is immers geregeld dat de redelijke kosten van juridische bijstand als schade op de aansprakelijke partij kunnen worden verhaald. Het gaat hierbij om de zogenaamde “buitengerechtelijke kosten”.

Dit geldt – met uitzondering van de deelgeschillenprocedure – niet voor de kosten van rechtsbijstand bij een gerechtelijke procedure. In bijna alle gevallen wordt de schade echter zonder tussenkomst van de rechter geregeld.

Wij kennen de risico’s en eventuele gevolgen maar al te goed en kunnen niet genoeg wijzen op de rechten en mogelijkheden. Mocht je zelf hulp nodig hebben met betrekking tot letselschade dan kun je gratis contact met ons opnemen voor een eerste advies. Bel (0411) 689 078 of stuur een Email naar michel@feenstra-partners.nl. Wij helpen je graag!

Zoek met tags
Recent Posts
bottom of page