top of page
Links

ONGEVAL EN BEWIJSLAST


In ons land geldt het principe “wie eist, die bewijst”. Wanneer je als slachtoffer onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval dan zal je middels bewijs moeten aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

Dit klinkt logisch maar eenvoudig is dat zeker niet. Niet alleen de toedracht en de schuldvraag moet worden aangetoond. Ook de daaruit voortvloeiende letselschade moet aangetoond worden. Als slachtoffer ga je er vaak vanuit dat mensen ter goede trouw zijn. Helaas blijkt het aantonen van de schade vaak toch lastiger te zijn dan in eerste instantie gedacht.

Bij een verkeersongeval vul je een aanrijdingsformulier in en wanneer de toedracht duidelijk is kunnen beide partijen dit formulier ondertekenen. Daarmee heb je in beginsel voldoende aangetoond. Wanneer er echter discussie is over het ontstaan van het ongeval dan is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Getuigen zijn daarbij vaak essentieel.

Wanneer je gewond bent geraakt bij een ongeval dan kun je aanspraak maken op vergoeding van de letselschade. Naast de materiele schade, de kosten die je direct in de portemonnee voelt, heb je ook recht op vergoeding van de immateriële schade (smartengeld). Aangetoond zal dan moeten worden dat het letsel een gevolg is van het ongeval. Bij whiplash gerelateerde klachten is er vaak discussie omdat artsen de klachten vaak niet medisch kunnen objectiveren. Uit de richtlijnen van de Vereniging van Neurologen blijkt dat het letsel verklaarbaar moet zijn en in ieder geval binnen 48 uur moet zijn gemeld.

Ook wanneer het letsel op het eerste oog lijkt mee te vallen is het verstandig om toch direct een arts te consulteren. Zo kan ook in een later stadium de informatie bij de huisarts opgevraagd worden en het letsel worden aangetoond. Een discussie over het opgelopen letsel wordt een medische causaliteitsdiscussie genoemd en wordt doorgaans door de medisch adviseurs gevoerd.

Wanneer duidelijk is wat het letsel is kan er gediscussieerd worden over de omvang van de schade. Vaak is de materiele schade eenvoudig aan te tonen. Denk daarbij aan kledingschade, reis- en medische kosten bijvoorbeeld. Het wordt moeilijker wanneer er mogelijk toekomstschade ontstaat doordat het inkomen niet volledig wordt doorbetaald, er sprake is van studievertraging of de opknapwerkzaamheden aan het huis stil liggen. Ook dan moet aangetoond worden dat de schade een uitsluitend en direct gevolg is van het ongeval. Is er discussie dan spreken we over een juridische causaliteitsdiscussie.

Als letselschade deskundigen kennen wij de risico’s en eventuele gevolgen maar al te goed en kunnen niet genoeg wijzen op de rechten en mogelijkheden. Laat ons daarom de discussie voeren zodat jij je volledig kunt richten op het herstel. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot letselschade of hulp nodig hebben na een ongeval dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen voor een kosteloos advies. Bel (0411) 689 078 of stuur een Email naar michel@feenstra-partners.nl. Wij helpen je graag!

Zoek met tags
Recent Posts
bottom of page