top of page

Voorbeelden:

Geneeskundige kosten

Afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft gesloten zijn er behandelingen of voorzieningen die wel of juist niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De ziektekosten die u zelf moet betalen en die een rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval, zijn een schadepost.

 

Denkt u ook aan het eigen risico van de zorgverzekering.

Reiskosten

Indien u ten behoeve van uw behandeling moet reizen heeft u recht op reiskostenvergoeding. Dat kan een kilometervergoeding zijn, maar natuurlijk ook de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer of van bijvoorbeeld taxivervoer.

 

Denk ook aan de reiskosten die gezinsleden maken om bij u op bezoek te komen in het ziekenhuis of de revalidatieinstelling.

Huishoudelijke hulp

De kosten van noodzakelijk geworden huishoudelijke hulp moeten meestal worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten van een particuliere hulp. Ook de hulp die vrienden, familie en of gezinsleden verlenen (mantelzorg) komt voor vergoeding in aanmerking.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Bij ernstig letsel ontstaan soms kosten voor bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel of protheses. Soms moet een woning worden aangepast of de auto. U kunt bij uw gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de Wmo) onder andere voorzieningen aanvragen op het gebied van wonen en vervoer. De gemeente kan een eigen bijdrage in rekening brengen. De eigen bijdrage is een schadepost.

Uitbesteden van klussen en onderhoud

Wanneer u vanwege de ontstane beperkingen niet meer zelf (alle) klusjes in en om het huis kunt doen of uw tuin niet meer kan onderhouden kan meestal een vergoeding worden geclaimd voor de hulp die u moet inschakelen.

Verlies van inkomen/ gemiste promotie/ pensioenschade

Bij het regelen van uw schade inventariseren wij het verschil tussen het inkomen dat u vóór het ongeval verdiende/ had kunnen verdienen en het inkomen dat u na het ongeval nog heeft. Dit verschil is (wanneer dat door het ongeval is veroorzaakt) een schadepost die vergoed moet worden.

 

Denkt u daarbij ook aan de situatie dat uw werkgever uw loon niet volledig doorbetaalt gedurende het ziekteverzuim. Het wegvallen van een onkostenvergoeding (wanneer daar feitelijk geen kosten tegenover stonden), of de schade die ontstaat wanneer u de leaseauto moet inleveren of de vergoeding voor de kinderopvang kwijtraakt.

 

Wanneer u door een ongeval beperkt raakt kan dat gevolgen hebben voor uw carrière. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt de WIA in beeld. Uw inkomen valt dan een fors stuk terug.

 

Een achteruitgang in inkomen of een gemiste promotie kan een aantasting van uw pensioen betekenen.

Studievertraging

Door een ongeval kan er een vertraging ontstaan in de opleiding die iemand volgt. De vertraging zorgt ervoor dat iemand pas later dan gepland kan gaan werken. Dat heeft financiële consequenties. Studievertraging door een ongeval is letselschade. Het doet er daarbij niet toe of iemand op de basisschool zit of op de universiteit. Des te hoger de opleiding, des te groter de schade.

Smartengeld

Wanneer u gewond raakt door een ongeval heeft u in bepaalde situaties recht op immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een geldbedrag dat uw pijn, verdriet, angst en ongemakken enigszins moet goedmaken. Het moet het leed compenseren dat is aangedaan.

Please reload

Informatie over letselschade

 

Wanneer u als gevolg van een ongeval letsel heeft opgelopen kunnen er diverse kosten ontstaan. De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen aanzienlijk zijn. Letselschade is persoonlijk. De schade die ontstaat verschilt per slachtoffer.

 

Het beste advies over uw sitiuatie kunnen wij u in een persoonlijk gesprek geven.

 

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van schadekosten die gevorderd kunnen worden.

bottom of page